Maintenance Software | Case studies | CMMS

Software na řízení údržby a servisu

Případové studie Tinote

Case Study 1

Digitalizace servisních činností

Systém pro řízení zakázek a činností servisního týmu společnosti zabývající se údržbou ICT a specializovaných tiskových strojů

VÝCHOZÍ STAV

 • zcela chybějící systém pro komunikaci se zákazníkem
 • chybějící nebo nedostatečná servisní historie strojů
 • nedostupnost informací o vytíženosti a zastupitelnosti techniků

ŘEŠENÍ

 • implementace Tinote pro práci dvou servisních týmů čítajících 10 techniků
 • digitalizace servisní historie a plánu údržby více než 1 600 koncových zařízení u 200 zákazníků 
 • jednotná komunikace mezi servisní organizací a klientem (požadavky na opravu, plánování revizí, fakturace...)
 • integrace s ERP pro evidenci náhradních dílů a fakturaci dokončených servisních zakázekobs
0
měsíců návratnost
0 %
úspora na logistice
0 %
zrychlení zásahu
0 %
snížení skladu
Case Study 2

Implementace softwaru na řízení údržby ve výrobní společnosti

Implementace systému pro správu preventivní a korektivní údržby ve výrobní firmě zabývající se výrobou plastových dílů pro automobilový průmysl

maintenance software

VÝCHOZÍ STAV

 • provizorní systém pro evidenci údržby
 • dlouhé reakční časy od nahlášení poruchy po vykonání údržby
 • nedostupnost informací o stavu skladu náhradních dílů, neefektivní objednávání náhradních dílů
 • nepřehlednost informací o skutečných nákladech na provoz jednotlivých strojů a vybavení

ŘEŠENÍ

 • implementace Tinote pro práci dvou interních servisních týmů a externí servisní organizace zajišťující údržbu některých strojů
 • integrace s ERP pro evidenci a objednávání náhradních dílů
 • integrace s MES pro automatické hlášení poruchy stroje
0
měsíců návratnost
0 %
zrychlení zásahu
0 %
méně odstávek
0 %
snížení skladu

Máte zajímavý projekt?